یکشنبه، دی ۰۹، ۱۳۸۶

ناگهانی ها

همه چیز زیادی یه هویی شد. حتی خدا حافظی ها، مخصوصا از همه اون کسایی که دوستشون داشتم
میگن معمولا همینطوریه، که بود و نبود فرصت زیاد تاثیری نداره....؛