یکشنبه، اسفند ۱۲، ۱۳۸۶

بگو یا علی...!

هرگز حضور حاضر و غائب شنیده ای؟
من در میان جمع و دلم جای دیگر است...