یکشنبه، مرداد ۰۷، ۱۳۸۶

Preface

از این نظر رمان پدرو پارامو کنایی است اما آنچه به دست آمده، تصویری است از سرزمین آشوب زده ای که لاهوتی منحرف به قدیسی مرتد سپرده است
....
!همون باید مثل قدیما کلا بی خیال خوندن مقدمه کتاب بشم