یکشنبه، مرداد ۰۸، ۱۳۸۵

بر کرانه:همه آنچه از او به جا مانده بود
قایق اش بود، خالی
...و کرانه اش بود ، بی پایان

چهارشنبه، مرداد ۰۴، ۱۳۸۵


...مایه دلخوشی آنجاست که دلدار آنجاست

دوشنبه، مرداد ۰۲، ۱۳۸۵

...دستگیر

...تو خلا هیچی
...تو ول گردی عقربه کوچیکه
...تو تیک تاک هرزه ثانیه ها
.
.
حضورت لنگر تسکینی است
! ای همه آسایش
،ای تمام نعمت و ای لطف تمام
! ای کولر گازی ال جی

شنبه، تیر ۲۴، ۱۳۸۵

واقعا چرا ؟

شنبه، تیر ۱۷، ۱۳۸۵

EnD PoinT...

!دیگه هیچی مهم نیست؛ چیزی نمونده که مهم داشته باشه، تموم تموم
نه رفیق و نه دوست، نه سر و هم سر؛
.
.
.
حالا فقط من موندم و
تو و
... یه ضامن دار دسته زنجانی

چهارشنبه، تیر ۱۴، ۱۳۸۵

به آدمی نرسیده خدا چه می جویی؟

سه‌شنبه، تیر ۱۳، ۱۳۸۵

!خسته شدم از ساده لوحی
!خدایا! یه خورده خط؛ یه چند تا خال

یکشنبه، تیر ۱۱، ۱۳۸۵

ضربه آخر

ببخشید آقا! سرویس بهداشتی این پارک کجاس؟ -
!نمیدونم، فکر نمی کنم داشته باشه -