یکشنبه، اسفند ۱۲، ۱۳۸۶

حافظ شکایت از غم هجران چه می کنی؟
در هجر وصل باشد و در ظلمت است نور!