یکشنبه، خرداد ۰۷، ۱۳۸۵

Don't smOke

از طرف خودم "هفته بدون دخانیات" رو به تمام دوستان ، دوستداران و ... تبریک گفته و برای کلیه یازماندگان پیشنهاد دهندگان این روز مهم، خوشحالیم
اتحادیه