سه‌شنبه، اردیبهشت ۲۶، ۱۳۸۵

Just a brief report:

یخ: ببخشید این جند وقته نبودم و آپ نکردم آخه از وقتی اندی خونده خوشگلا باید برقصن ...؛
-----------
.حال و روز: زپلشک آید و زن زاید و مهمان عزیزی ز در آید
-----------
.موضوع کف کردگی: نامه احمدی نژاد به بوش الهام خداوند بود
-----------
کتاب خوب تازه معرفی شده: "ویکنت شقه شده"، نوشته: ایتالو کالوینو
-----------
حرف قدیمی فعلا درست: نه حرفی ، نه دردی، نه عشقی ، نه داغی