پنجشنبه، فروردین ۲۴، ۱۳۸۵

Joker's Day

یک واژه بسیار زیبا وجود دارد: هیچ. به هیچ فکر کن. نه به صدر اعظم و نه به کاتولیک ها، بلکه تنها به دلقکی فکر کن که در وان حمام اشک می ریزد و قطره های قهوه روی دمپایی اش می چکد
-----------------
عقاید یک دلقک ، هاینریش بل
-----------------
.پ.ن. : من هنوز دتبال جورابام می گردم