پنجشنبه، فروردین ۱۷، ۱۳۸۵

یا وفا یا خبر وصل تو یا مرگ رقیب
بود آیا که فلک زین دو سه کاری بکن؟
---------------
پ.ن. من دوست ندارم حرف بقیه (مخصوصا قدما) رو غرغره کنم،اما وقتی میبینم هرچی که میخوام بگم رو یکی دیگه قبلا خیلی بهتر گفته، لالمونی میگیرم و فقط آب نمک ام رو غرغره می کنم