سه‌شنبه، اسفند ۱۶، ۱۳۸۴

حالم بده
دارم پاچه همه رو می گیرم
پاچه خودمم گشاده بین دندونام گیر کرده
پس
پاچه خودمو محکمتر گرفتم
اصلا هم به فکر بقیه نیستم و حس نوع دوستی ندارم
در نتیجه یکی یه کم کمکم کنه که لا اقل پاچه خودمو ول کنم
بقیه پاچه ها هم به درک
...
..
.

من انبه بستنی می خام