چهارشنبه، بهمن ۰۵، ۱۳۸۴

Road ahead....ما کجا قادریم در مقابل تقدیر الهی مقاومت کنیم
--------------
.پ.ن:.امروز خبر فوت یکی تو شرکت پخش شد، اینو رو برد زدن