سه‌شنبه، دی ۱۳، ۱۳۸۴

Finally Arrived!


سلام
بالاخره این خونه با همت جمعی از اهالی محل راه اندازی شد! جا داره از مسعود به شدت تشکر کنم به خاطر زحماتی که کشیدن تا این بچهه بشه
این پست چیزی نیست جز: مرسی
!!!