یکشنبه، بهمن ۳۰، ۱۳۸۴

...پیش از اینت بیش از این

نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد
بختم ار یار شود رختم از اینجا ببرد
کو حریفی خوش و سرمست که پیش کرمش
عاشق سوخته دل نام تمنا ببرد
.
.
.
حام مینایی می سد ره تنگ دلی است
منه از دست که سیل غم ات از جا ببرد
--------
!حالم خوب بود حافظ باز کردم