یکشنبه، بهمن ۳۰، ۱۳۸۴

---

تا حالا شده هیچی واسه گفتن نداشته باشی؟
نه که کله ات خالی باشه ها، نه!! بلکه هر چیزی که واسه گفتن یا درستشو بگم: "نوشتن"، پیدا میکنی یه لحظه به نسبتی که با اون کلام داری فکر می کنی و اونوقت دستت واسه نوشتن نمی گرده ،زبونت واسه گفتن!؛