یکشنبه، فروردین ۲۰، ۱۳۸۵

not enough memory

می دونین چیه؟ مشکل من با این نیست که چه حرفی بزنم، مشکل سر اینه که چه حرفی اندازه دهنمه تا همونو بگم. آخه اگه خیلی گنده تر از دهنم حرف بزنم متاسفانه دهنم هم جر می خوره و اونوخ خر بیار و ببر
خیلی دوست دارم از سفر بنویسم
خیلی دوست دارم از حرفای شنیده و گفته، از آدمای اومده و رفته بنویسم
!خیلی بشیتر از تو
!فعلا فقط جرات نوشتن خرعبلات و حافظ و تیکه نوشته های بقیه رو دارم تا بعد
.خدا بزرگ تره