سه‌شنبه، فروردین ۲۹، ۱۳۸۵

...حقشه, هر چی سرش بیاد حقشه
نامرد تک پر

...حتی اگه بره و نذارن برگرده، حتی اگه برگرده و چند ماه تو کما بمونه
...لیاقت اش همینه که ما بریم برگ و اونم بره
.
.
.
آقا التماس دعا نمیگم فقط وقتی رفتی یه نگاه هم از طرف ما بنداز
.به سلامت