یکشنبه، مرداد ۱۵، ۱۳۸۵

همچو نی زهری و تریاقی که دید!؟

پاری وقتا هست که آدم می مونه با وضعیت فعلیش چی کار کنه
نه که اوضاع بی ریخت باشه ها!!!!نه! فقط منظورم اینه که اوضاعت یه چیز تو مایه های هنگ کردنه
قفلی که کسی نزده، خودش خورده ، خودت زدی اش
گیری که مثل بغض رو لحظه هات سنگینی می کنه و دوا هم داره و دواش هم به دست نیاد بهتره
.
.
.
پارسال همین وقتا بود که بی درد ، دارویی خواستم و از اون موقع فقط یه درد دارم: یه خورده دیگه از همون دوا
همه لحظه ها رنگی دیگه گرفتن و دردی از همون رنگ و درمانی از همون جنس و ....؛
مرهمی که پیدا نمیشه و قفلی و بغضی و ...؛
.
.
.
همه دردت یه خونه سیاه رنگه و ...؛