جمعه، تیر ۰۹، ۱۳۸۵

smALL talk

راننده: اصولا همه انگیزه های بشر مادی هستن
...مسافر: نمیشه اینجوری هم جمع بندی کرد مثلا
.
.
چهار راه شهر بازی
.
.
...مسافر: خوب اگه بخوایم همه چیزو اینطوری بررسی کنیم که
.
.
پارک وی
.
راننده: ببین من 30 تا کشور دنیا زو دیدم. اصولا وقتی آدم زیاد سفر میره دیدش نسبت به خیلی چیزا عوض میشه
راننده: بهترین جا واسه دیدن اینجور چیزا هنده
راننده: چرا یکی میره امام رضا شفا میگیره اون یکی نمی گیره؟ افراطی ها میگ واسه اینه که...؛
.
سر باغ فردوس
.
...راننده: ... یکی از درخت مقدس شفا می خواد، اون یکی از
.
پمپ بنزین
.
راننده: اما به نظر من همه خلیفه الله هستن، همه! هم بوش، هم من، هم تو، هم همه آدما! فقط کافیه که چشماشون رو باز کنن و خود خواه نباشن. کافیه که انگیزه اشون مردم باشه تا برسن به ...؛
.
تجریش
.
مسافر: ببخشید، میتونم باهاتون دست بدم؟