سه‌شنبه، تیر ۰۶، ۱۳۸۵

ای قبای پادشاهی راست بر بالای تو

.
.
خسروا پیرانه سر حافظ جوانی می کند
بر امید عفو جان بخش گنه فرسای تو