چهارشنبه، شهریور ۰۸، ۱۳۸۵

متن كامل نامه احمدی نژاد به مركل


عکس روزنامه شرق
----------------------
!پی نوشت: اینا از استادی گذشتن